Test
AutoPASS-ferjekonto for bobiler

AutoPASS-ferjekonto for bobiler

Hvordan fungerer det?

AutoPASS for ferje forskuddsavtale er en avtale om forskuddsbetaling som har erstattet den gamle ordningen av verdikort og storbrukerkort med AutoPASS-brikke og AutoPASS-ferjekort. Avtalen inkluderer de fleste av landets ferjesamband (se gjeldende samband her).

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto. Hvert kjøretøy må ha hver sin brikke og/eller hvert sitt ferjekort registrert mot kjøretøyets registreringsnummer som er knyttet opp mot forskuddskonto.

Rabatt med AutoPASS-brikke og/eller AutoPASS-ferjekort MED AutoPASS for ferje forskuddsavtale:

For å få rabatt må kjøretøyet være registrert med samme betalingsløsning som ferjen. Mens noen ferjer benytter AutoPASS-brikke, benytter andre AutoPASS-ferjekort. Et kjøretøy kan registreres med både brikke og ferjekort i samme forskuddsavtale.

  • 50% rabatt for privatkunder
  • 40% rabatt for bedriftskunder
  • 17% rabatt på personbilletter i de samband hvor det er personbetaling (se hvilke samband det gjelder her)

Sum som trekkes fra forskudd på ferjekonto inkluderer gjeldende rabatt i den avtalen som er inngått.

Takstklasser for bobil.

Dersom bobilen er under 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 1.
Dersom bobilen er over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.
Dersom bobilen er mellom 6,01 og 8 meter, men du planlegger å ha med henger, sykkelstativ eller liknende som vil øke den totale lengden til over 8 meter, skal den registreres som takstgruppe 2.

For året 2021 har norske myndigheter delt forskuddsbeløpet inn i følgende takstgrupper:

  • Forskudd takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter): 3 000 kr
  • Forskudd takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter): 14 800 kr
  • Forskudd takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter): 28 000 kr

Innbetaling.

Når du oppretter en AutoPASS for ferje forskuddsavtale og betaler inn et forskuddsbeløp, får du en AutoPASS-ferjekonto. Ved ferjereiser trekkes betaling – med rabatt – fra innbetalt forskudd på din ferjekonto.

Kilde: AutoPASS for ferje (autopassferje.no)
Ferjesamband: https://autopassferje.no/ferjesamband/

Related Articles

Last ned KvoteAppen!

Last ned KvoteAppen!

Artikkelsøk